T&C Lazada - Nak Makan Apa?

Terma & Syarat

www.nakmakanapa.com.my (kempen penebusan): Kod diskaun dengan pembelian @ Lazada Grocery Store (Lazada Online)

Jenama Terlibat: Knorr, Lady’s Choice & Hellmann’s

  • Kod diskaun 15% (terhad pada RM5) hanya layak dengan pembelian minima RM15 bagi pembelian produk Knorr, Lady’s Choice & Hellmann’s (sementara kod diskaun masih ada); dalam tempoh penebusan berikut: 1 Februari hingga 28 Februari 2022
  • Kod diskaun 15% hanya sah untuk produk Knorr, Lady;s Choice dan Hellmann’s yang dibeli melalui Lazada Grocery Store (Lazada Online) (“Kedai Berkenaan”) semasa Tempoh Penebusan.
  • Untuk menerima kod diskaun 15%:

i. Daftar di laman web “www.nakmakanapa.com.my” & terima kod diskaun 15% di “Thank You Page”.

ii. Kod diskaun boleh digunakan (untuk menebus & tertakluk oleh terma & syarat) dalam applikasi Lazada Online

iii. Beli mana-mana produk Knorr, Lady’s Choice & Hellmann’s bernilai minima RM15 untuk menerima diskaun 15% (terhad pada RM5) daripada kedai dalam talian Lazada Grocery Store ( Lazada Online) semasa Tempoh Penebusan

  • Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd (“Unilever”) berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana pelanggan yang tidak mematuhi mana-mana Terma & Syarat ini.
  • Semua kod diskaun diberikan “seadanya” & sama sekali bukan untuk dijual, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh ditukar & tidak boleh ditunaikan.
  • SATU (1) kod diskaun terhad kepada SATU (1) penebusan sahaja bagi setiap pelanggan untuk keseluruhan Tempoh Penebusan.
  • Unilever tidak bertanggungjawab di atas kehilangan atau kesilapan dari penebusan kod diskaun.
  • Setiap Bukti Pembelian hanya boleh digunakan untuk menebus SATU (1) kod diskaun 15%. Salinan fotostat, dokumen yang diubah atau diusik akan dibatalkan kelayakannya.
  • Unilever berhak untuk mengubah, melanjutkan, atau menamatkan kod diskaun 15%  mengikut budi bicara mutlaknya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

Kandungan disimpan ke kegemaran anda.
Kandungan dikeluarkan daripada kegemaran anda.